Usługi doradztwa podatkowego obejmują m.in.:

  • udzielanie opinii, wyjaśnień i porad podatkowych,
  • sporządzanie informacji, deklaracji i zeznań podatkowych
  • doradztwo w zakresie PIT, CIT, VAT,
  • doradztwo w zakresie podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC),
  • pomoc przy rozliczaniu dochodów ze sprzedaży nieruchomości,
  • audyt podatkowy obejmujący
  • pomoc w optymalizacji zobowiązań podatkowych,
  • reprezentowanie klienta przed organami podatkowymi, organami skarbowymi i sądami administracyjnymi.