Oferujemy kompleksową obsługę kadrowo-płacową zgodnie z aktualnymi przepisami.

W naszej ofercie znajduje się m.in.

 • sporządzanie świadectw pracy
 • sporządzanie umów o pracę, wypowiedzeń i rozwiązanie stosunku pracy
 • sporządzanie umów cywilno-prawnych: zlecenia, o dzieł
 • sporządzanie dokumentacji dotyczącej urlopów
 • naliczanie list płac z uwzględnieniem: zwolnień lekarskich, urlopów , dodatków i potrąceń
 • przygotowanie dokumentacji dotyczącej zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT – 11)
 • sporządzanie deklaracji ZUS
 • współpraca z Klientem przy inspekcjach i kontrolach PIP, ZUS i US
 • sporządzenie deklaracji do US (PIT -4R)
 • wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobków i okresie zatrudnienia
 • przygotowanie imiennych raportów osób ubezpieczonych
 • wysyłka deklaracji ZUS i Raportów ZUS RSA, ZUS RZA
 • przygotowanie deklaracji PFRON: INF-P-P (informacja o wynagrodzeniu, zatrudnieniu i stopniu niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych) i Wn-D (wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych)
 • doradztwo w sprawach kadrowo-płacowych
 • przygotowanie listy obecności według harmonogramu
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy