W ramach naszej działalności zajmujemy się stałym i okresowym prowadzeniem:

  • ksiąg rachunkowych (handlowych)
  • podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  • ewidencji przychodów (ryczałt ewidencjonowany)
  • ewidencji dla celów podatku od towarów i usług (VAT)
  • ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • ewidencji wyposażenia
  • sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych,
  • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy (PIT, CIT).